Přeji Vám krásné léto

Vítáme vás v naší malebné osadě,

Podlevín je vlastně vesnicí, která vznikla po roce 1785, po vydání dekretu Josefa II., kterým byl zrušen ve druhé polovině 18. století novopacký klášter a byl rozprodáván majetek řádu. Pozemky patřící ke klášteru pokračovaly přes Balka až na Levín, tedy do míst, kde dnes najdete Podlevín. Na vykácených pozemcích je dodnes osada Balka a kvůli výhodným podmínkám možnosti těžby dřeva zde vznikla koncem 18. století zajímavá vesnice vytvořená z řady pěkných roubených staveb. Podlevín je místo zajímavé, leží na návrší k jihu a západní stranou část směřuje ke Staré Pace, k bývalé Vejnarově cihelně.

Na severním okraji obce je možné na křižovatce cest vydat se na Staropacké hory a k lomu Hvězda nebo západně na Levín a do Levínské Olešnice. Pokud návštěvník půjde cestou z náměstí v Nové Pace kolem klášterního chrámu, Desaterem a přes Balka, projde místem častých nálezů zkamenělých rostlin. Lokalita v Balkách je popisována v odborné paleontologické literatuře, nálezy jsou vystaveny v expozicích muzea v Nové Pace a Turnově. Na křižovatce cest do Staré Paky, Vrchoviny a Podlevína pokračujeme přímo, podél hřbitova na konec obce. Cestou je na vyvýšenině mezi Vrchovinou a Podlevínem u cesty z Balek k rybníku kříž, který byl vytvořen v roce 1775 a stojí na místě, kterému se říká hřbitov sebevrahů. Spodní část je tvořená kamenným podstavcem, na kterém je umístěn kovaný kříž s postavou Ježíše. Od kříže je rozhled zpět na Novou Paku a lokalitu v Balkách. V obci u zvonice stojí od roku 1826 kamenný bohatě zdobený kříž. 

(Text převzat ze stránek https://www.munovapaka.cz)


Sledujte aktuální informace 


Vytvořte si webové stránky zdarma!