Osadní výbor Podlevín zřizují zastupitelé města Nové Paky.

Odkaz na stránky města Nové Paky ZDE

Členové osadního výboru Podlevín 
předseda                 Jiří Linhart
členové výboru       Jana Podlipná
členové výboru       David Macnar 

kontakt: osadni.vybor@podlevin.cz

Kronikářka osady Podlevín 

paní Mirka Jelínková

kontakt:  mirka.jelinkova88@seznam.cz

Osadní výbor pracuje podle zákona O obcích číslo 128/2000 Sb.

Výpis ze zákona o obcích 128/2000 Sb.

§ 120
(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§ 121
(1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Vytvořte si webové stránky zdarma!