Archív událostí

Dětský den 15.6.2024 v Podlevíně 

Dne 15. 6. 24 se uskutečnil dětský den na návsi v Podlevíně, který pořádal osadní výbor. Akce se zúčastnilo mnoho dětí, které si odpoledne zpříjemnily zábavnými aktivitami a dováděním ve skákacím hradu. Každé dítě po absolvování aktivit dostalo dárkový balíček, zmrzlinu a občerstvení. Žehnání zvoničce 8.června 2024 

V sobotu 8. června se na návsi v Podlevíně uskutečnilo slavnostní žehnání nové zvoničce. Tato událost přilákala nejen stálé obyvatele naší osady, ale i spoustu rodáků, kteří dnes již žijí jinde. Ale přijeli se na novou zvoničku podívat a hlavně zavzpomínat. Akce se zúčastnil za Město Nová Paka místostarosta Mgr. Milan Pospíšil, který vede Odbor školství a kultury, a pronesl krátký projev. Novopacký farář Pavel Kalita poté zvoničce požehnal a v krátkém proslovu se zamyslel nad rolí zvonů v místních komunitách. Na závěr David a Marek Kuříkovi na flétničky zahráli dvě písničky na téma zvonů, které si pro tuto příležitost připravili.

Z doložených pramenů víme, že zvonice v Podlevíně stála a plnila svou funkci již v roce 1879. Byla postavena u domu č. p. 33, kde se narodil Jan Fejfar, náš významný rodák. Stála v místě mezi křížkem a tímto domem. V roce 1920 byl na zvonici umístěn zvon věnovaný občany Podlevína. K první rekonstrukci došlo v roce 1987 z příspěvků občanů Podlevína. V průběhu let bohužel došlo k poškození zvonice a prasknutí zvonu, který byl nahrazen novým a originál byl uložen v depozitáři muzea v Nové Pace. V roce 2023 začala rekonstrukce zvonice z rozhodnutí osadního výboru Podlevína a Města Nová Paka. Došlo také k přemístění zvonice na nové, vhodnější místo na návsi.

Rádi bychom poděkovali truhláři Jaromírovi Bláhovi a jeho synovi, kteří novou zvoničku vyrobili, umělecké slévárně HVH Horní Kalná vedené paní Vajsovou, kde odlili nový zvon, restaurátorovi Jindřichu Benešovi za pozlacení původního kříže a v neposlední řadě firmě JPJ Forest za demontáž a transport zvonice. Tomáš Kuřík pak navrhl parkové úpravy v okolí zvonice. A samozřejmě děkujeme také městu Nová Paka za finanční podporu, bez které by celý projekt renovace zvoničky nebyl vůbec možný. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!